Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego

Szukasz pomocy prawnej przy podziale majątku wspólnego w Libiążu, Trzebini, Chrzanowie i okolicach? Nasza Kancelaria Adwokacka może zapewnić profesjonalną obsługę prawną, która pomoże Państwu poruszać się w tym złożonym procesie.

podział majątku dorobkowego

Adwokata - podział majątku 

Profesjonalna pomoc adwokata w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków (Chrzanów, Trzebinia, Libiąż i okolice).

Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Adwokacka prowadzona jest przez profesjonalnego prawnika adwokat Anetę A. Kołatę-Lewandowską. Kancelaria znajduje się w Chrzanowie, niedaleko Sądu w Chrzanowie i Urzędu Skarbowego w Chrzanowie. Kancelaria położona jest 20 km od Komisariatu Policji w mieście Libiąż

Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego może być złożonym i naładowanym emocjonalnie procesem. Często wskazane jest zwrócenie się o pomoc do adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym, aby zapewnić ochronę swoich praw i interesów podczas tego procesu.

Adwokat może udzielić wskazówek i porad na temat podziału aktywów, w tym nieruchomości, inwestycji i majątku osobistego. Może również pomóc w poruszaniu się po systemie prawnym i zapewnić, że wszystkie niezbędne dokumenty zostaną złożone poprawnie i na czas.

Oprócz zapewnienia wsparcia prawnego adwokat może również pełnić rolę mediatora między klientem a współmałżonkiem, pomagając w negocjacjach i osiągnięciu wzajemnie akceptowalnego porozumienia. Może to pomóc zminimalizować konflikt i zmniejszyć stres i emocjonalne napięcie pomiędzy stronami.

Ponadto, adwokat może również pomóc w sprawach, w których jedna ze stron ukrywa majątek lub próbuje go zaniżyć. Może to być częste zjawisko w sprawach rozwodowych i może być trudne odkrycie takich działań bez pomocy prawnej.

Prawnik może wykorzystać swoją wiedzę do zbadania i odkrycia wszelkich ukrytych aktywów, zapewniając, że wszystkie aktywa są rozliczane i dzielone sprawiedliwie. Dodatkowo prawnik może pomóc w negocjacjach warunków podziału majątku, biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności każdej sprawy. Może to obejmować takie czynniki, jak długość małżeństwa, wkłady finansowe każdej ze stron oraz wszelkie umowy przedmałżeńskie, które mogą obowiązywać.

Ogólnie rzecz biorąc, pomoc prawnika może być nieoceniona w zapewnieniu korzystnego dla klienta podziału majątku wspólnego np. podczas rozwodu. Ważne jest, aby wybrać profesjonalnego prawnika, który ma doświadczenie w prawie rodzinnym, aby osiągnąć najlepszy możliwy wynik w danej sytuacji.

W praktyce: majątek wspólny, czy osobisty?

W praktyce często spotykam się z sytuacjami, w których tylko jeden z małżonków widnieje na umowie jako właściciel danej rzeczy, pomimo że zakupił ją w trakcie małżeństwa. W takiej sytuacji klienci często zastanawiają się, czy taka rzecz wchodzi do majątku wspólnego, czy osobistego małżonka. Kwestia własności takiej rzeczy oczywiście zależy od tego, skąd pochodziły środki pieniężne na zakup danej rzeczy.

Zgodnie z art. 31 kodeksu rodzinnego istnieje domniemanie, że wszelkie składniki majątku uzyskane w trakcie ustawowej wspólności majątkowej stanowią własność majątku wspólnego. Domniemanie to ma zastosowanie niezależnie od tego, który małżonek dokonał zakupu.

Należy jednak zauważyć, że domniemanie to można podważyć, przedstawiając dowód, że zakupu dokonano za pomocą środków osobistych należących do jednego z małżonków.
Jeżeli małżonek deklaruje przedmiot jako swoją własność osobistą w umowie kupna, nie klasyfikuje to automatycznie przedmiotu jako jego własności osobistej. W związku z tym samo złożenie takiego oświadczenia nie może definitywnie wyłączyć przedmiotu spod przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 02 marca 2012 r., wydane w sprawie o sygn. akt II CSK 363/11).

Podsumowując, mając do czynienia z podziałem majątku wspólnego w sprawach dotyczących byłych małżonków, należy uznać, że ustalenie przynależności do określonego majątku nie może opierać się wyłącznie na ocenie warunków wyrażenia woli, wspólnego zamiaru stron i celu umowy.

W celu rozwiania wszelkich wątpliwości odnośnie przynależności danego przedmiotu do majątku wspólnego, najlepszym rozwiązaniem się skorzystanie usług prawnych profesjonalnych prawników specjalizujących się w tych sprawach.

Ostatecznie współpraca z adwokatem może pomóc w zapewnieniu, że podział majątku wspólnego będzie korzystny i sprawiedliwy dla reprezentowanego przez adwokata klienta.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Aneta Kołata-Lewandowska to profesjonalna kancelaria w Chrzanowie, oferująca pomoc prawną w sprawach dotyczących podziału majątku. Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem rodzinnym, a głównym celem jest zapewnienie klientom skutecznego i kompleksowego doradztwa prawnego. Kancelaria gwarantuje wysoki poziom obsługi oraz pełne wsparcie prawne w każdej sprawie o podział majątku wspólnego. 

Klienci mogą liczyć na profesjonalną i kompleksową obsługę, a także pełne wsparcie prawne na każdym etapie postępowania. Chrzanów Adwokat Aneta Kołata-Lewandowska – podział majątku Chrzanów, podział majątku Libiąż i okolice.

Zapraszam do kontaktu z kancelarią, celem powierzenia rozwiązania swoich problemów prawnych profesjonalnym prawnikom.

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną na terenie całej Polski, a w szczególności w województwie śląskim i małopolskim (podział majątku Chrzanów, podział majątku Trzebinia, podział majątku Libiąż, podział majątku Kraków).

 

Skontaktuj się ze mną!