Adwokat Chrzanów | Kancelaria Adwokacka Kołata-Lewandowska

Sprawy spadkowe, sprawy rodzinne, prawo karne

Specjalizacja

Kancelaria Adwokacka w Chrzanowie

Adwokat Aneta Kołata-Lewandowska

Adwokat Chrzanów

Kancelaria Adwokacka prowadzona przez Adwokat Kołatę-Lewandowską serdecznie zaprasza do kontaktu. Można skontaktować się z nami telefonicznie, drogą elektroniczną lub umówić się na spotkanie w naszej siedzibie.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, wyjaśnimy szczegóły współpracy i ustalimy satysfakcjonujące warunki dla obu stron umowy.

Kancelaria Adwokacka Aneta Kołata-Lewandowska - adwokat w Chrzanowie - prawo spadkowe, prawo rodzinne, obrona karna

Adwokat Aneta Kołata-Lewandowska świadczy pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego, spadkowego i karnego. Kancelaria Adwokacka na siedzibę w Chrzanowie, przy ul. Garncarskiej 16/4.

Adwokat Aneta Kołata-Lewandowska w Chrzanowie

Porady prawne

Kancelaria Adwokacka Adwokat Kołata-Lewandowska w Chrzanowie - kompleksowe doradztwo prawne w sprawach spadkowych, rodzinnych, karnych, wieczystoksięgowych i ochrony zdrowia psychicznego.

Nieznajomość prawa może prowadzić do niepotrzebnych strat finansowych. Skonsultuj się z doświadczonym prawnikiem przed podjęciem ważnych życiowych decyzji.

Adwokat Kołata-Lewandowska udziela wyczerpujących odpowiedzi na pytania klientów, oparte na obowiązujących przepisach prawa i orzecznictwie sądów. Stale pogłębia swoją wiedzę i dąży do kreatywnych rozwiązań

Skorzystaj z usług prawnych kancelarii i podejmij mądre i korzystne decyzje.

Kancelaria adwokacka Kołata-Lewandowska świadczy usługi prawne na terenie całej Polski, szczególnie dla mieszkańców województwa Małopolskiego (Libiąż, Kraków, Chrzanów, Trzebinia) i Śląskiego (Katowice, Jaworzno).

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach prawa:

 • Prawo rodzinne: rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie, separacja, alimenty, podział majątku wspólnego, władza rodzicielska
 • Prawo karne: przestępstwa i wykroczenia, obrona w sprawach karnych, reprezentowanie w postępowaniu przed sądem
 • Prawo spadkowe: nabycie spadku, zachowek, podział spadku, unieważnienie testamentu
 • Prawo cywilne: zniesienie współwłasności, dochodzenie roszczeń, odszkodowania, umowy

Nasze usługi obejmują:

 • porady prawne: udzielamy porad prawnych w zakresie wszystkich dziedzin prawa
 • sporządzanie pism procesowych: sporządzamy pozwy, wnioski, apelacje, skargi kasacyjne
 • reprezentacja przed sądem: reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych. Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług.

Kancelaria adwokacka Kołata-Lewandowska świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całej Polski, szczególnie dla mieszkańców województwa Małopolskiego (Libiąż, Kraków, Chrzanów, Trzebinia) i Śląskiego (Katowice, Jaworzno).

Pisma procesowe

Kancelaria proponuje usługę przygotowania konkretnych pism procesowych dla Klientów, którzy nie są zainteresowani pełnym prowadzeniem sprawy przez adwokata.

Obecnie składane pisma procesowe mają duże znaczenie, zwłaszcza te, które inicjują postępowanie.  Są one trwałym i pełnym wyrazem stanowiska strony, które często nie jest w pełni zawarte w protokołach sądowych. Pisma procesowe są przechowywane w aktach sądowych i czytane nie tylko przez sąd pierwszej instancji, ale także przez sędziów rozpatrujących apelację. Starannie napisane pismo może być również pomocne dla osoby, która występuje bez pełnomocnika, pomagając jej zobrazować plan działania w sprawie.

Oferujemy przygotowanie profesjonalnych pism procesowych, takich jak:

 • pozew
 • odpowiedź na pozew
 • zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa
 • prywatny akt oskarżenia
 • odpowiedź na akt oskarżenia
 • wniosek dowodowy
 • apelacja
 • odpowiedź na apelację
 • kasacja/skarga kasacyjna

Wezwania do zapłaty

Kancelaria Adwokacka zajmuje się sporządzaniem takich pism jak: wezwanie do zapłaty, wezwanie do wykonania czynności.

Nasza kompleksowa obsługa prawna to nie tylko prowadzenie procesów sądowych i tworzenie umów - to również wiele innych ważnych zadań.

Jednym z tych zadań jest przygotowanie korespondencji poprzedzającej postępowanie sądowe. Chociaż przedsądowe pisma nie gwarantują rozwiązania sporu, pomogą one nam nam zrozumieć mocne i słabe strony Klienta w przypadku ewentualnego procesu. Ta wiedza pozwoli nam ocenić szanse na sukces i zdecydować, czy warto angażować się w proces.

Reprezentacja w Sądzie

Kancelaria działa wielotorowo, zapewniając kompleksową reprezentację Klientów w sprawach sądowych. Naszym celem jest zabezpieczenie interesów Klienta na różnych płaszczyznach, niezależnie od tego, co może się wydarzyć podczas rozprawy. Rozumiemy, że sprawy sądowe mogą być deprymujące i emocjonalnie wyczerpujące, szczególnie w przypadku spraw rodzinnych. Nasza misja polega na zmniejszeniu tego obciążenia dla naszych Klientów. Zawsze informujemy i tłumaczymy klientom, co się dzieje w ich sprawie, ale ostateczną decyzję o aktywnym uczestnictwie zostawiamy naszym Klientom.

Sprawy rodzinne - rozwód, separacja, podział majątku, alimenty, kontakty z dziećmi

Prawo rodzinne obejmuje szeroki zakres zagadnień prawnych dotyczących rodziny, regulując m.in.:

 • stosunek małżeński: zawieranie małżeństwa, ustrój majątkowy małżeński, rozwód, separacja
 • stosunek między rodzicami a dziećmi: władza rodzicielska, alimenty, kontakty z dzieckiem, przysposobienie
 • opieka nad małoletnimi: kuratela, opieka prawna, rodzina zastępcza
 • obowiązek alimentacyjny: alimenty na rzecz dzieci, małżonka, rodziców
 • majątek małżeński: ustanowienie wspólnoty majątkowej, intercyza, podział majątku po rozwodzie
 • ustalenie ojcostwa: badania genetyczne, domniemanie ojcostwa

Kancelaria Adwokacka Adwokat Anety Kołaty-Lewandowskiej specjalizuje się w prawie rodzinnym i oferuje pomoc prawną w sprawach takich jak: rozwód, separacja, podział majątku, alimentykontakty z dziećmi. Kancelaria Adwokacka zajmuje się sprawami rodzinnymi na terenie całej Polski, a w szczególności w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie.

Sprawy spadkowe

Śmierć bliskiej osoby to trudny moment dla każdego. W tym czasie spadkobiercy muszą nie tylko zmierzyć się z żałobą, ale także z licznymi formalnościami związanymi z dziedziczeniem majątku. Proces ten może być skomplikowany i czasochłonny, dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który zajmuje się sprawami z zakresu prawa spadkowego.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Anety Kołaty-Lewandowskiej specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej spraw spadkowych. Zapewniamy fachowe wsparcie na każdym etapie postępowania, począwszy od doradztwa prawnego, aż po reprezentację przed sądem.

Usługi kancelarii adwokackiej w sprawach spadkowych obejmują:

 • stwierdzenie nabycia spadku:
  • sporządzenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku
  • reprezentacja w postępowaniu sądowym
  • sporządzenie apelacji od postanowienia sądu
 • przyjęcie spadku:
  • doradztwo w zakresie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza
  • sporządzenie oświadczenia o przyjęciu spadku
 • odrzucenie spadku:
  • sporządzenie oświadczenia o odrzuceniu spadku
  • doradztwo w zakresie skutków prawnych odrzucenia spadku
 • uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o przyjęciu spadku:
  • sporządzenie wniosku o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia
  • reprezentacja w postępowaniu sądowym
 • zaskarżenie postanowienia spadkowego:
  • sporządzenie apelacji od postanowienia sądu
  • reprezentacja w postępowaniu apelacyjnym
 • sprawy o testament:
  • doradztwo w zakresie sporządzenia testamentu
  • sporządzenie testamentu
  • analiza testamentu
  • reprezentacja w sprawach o unieważnienie testamentu

Adwokat Aneta Kołata-Lewandowska reprezentuje klientów w sprawach o dział spadku, w tym o skomplikowanym charakterze, np. gdy konieczne jest rozliczenie nakładów na przedmioty wchodzące w skład masy spadkowej.

Pomagamy w przeprowadzeniu postępowania o dział spadku, nawet jeśli minęło wiele lat od śmierci spadkodawcy.

Doradzamy w kwestiach dotyczących wspólności majątku spadkowego i potencjalnych roszczeń ze strony innych spadkobierców.

Wspieramy Klientów w dochodzeniu zachowku, gdy zostali oni pozbawieni prawa do dziedziczenia lub ich udział w spadku został ograniczony.

Prowadzimy sprawy o zachowek przeciwko spadkobiercom, którzy otrzymali więcej niż wynikałoby to z ustawowego porządku dziedziczenia.

Sprawy o zachowek stanowią znaczną część prowadzonych przez naszą kancelarię spraw spadkowych. Posiadamy bogate doświadczenie w tym zakresie, oferując kompleksową reprezentację zarówno powodów, jak i pozwanych w postępowaniach sądowych.

Obrońca w sprawach karnym

Prawo karne - skuteczna pomoc prawna w sprawach karnych. Kancelaria Anety Kołaty-Lewandowskiej oferuje obronę w postępowaniu karnym, reprezentację pokrzywdzonego oraz pomoc w uzyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia.

Adwokat Kołata-Lewandowska działa jako obrońca w sprawach karnych. Nasza Kancelaria specjalizuje się w reprezentowaniu Klientów w sprawach karnych, zapewniając aktywne działanie adwokata na wszystkich etapach postępowania - zarówno w fazie przygotowawczej, jak i sądowej. Działamy jako obrońcy i pełnomocnicy w sprawach karnych.

Dzięki składaniu wniosków dowodowych i pism procesowych już na etapie przygotowawczym, dbamy o to, aby sprawa toczyła się dla nas korzystnie, a jednocześnie przygotowujemy odpowiednie podstawy do dalszej obrony.

Oferujemy kompleksową reprezentację zarówno oskarżonych, podejrzanych, obwinionych, jak i pokrzywdzonych, z uwzględnieniem ich interesów majątkowych. W przypadku pokrzywdzonych wykorzystujemy różne narzędzia, jakie zapewnia prawo karne, aby dochodzić naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem. Po dogłębnej konsultacji z naszym Klientem, dobieramy najkorzystniejsze rozwiązania zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

Adwokat Kołata-Lewandowska w swojej Kancelarii Adwokackiej w Chrzanowie oferuje porady prawne i reprezentację w sprawach karnych i wykroczeniowych. Zapewnia fachowe przygotowanie apelacji, zażaleń i skarg kasacyjnych. Kancelaria obsługuje klientów z całej Polski, w szczególności z miast: Chrzanów, Libiąż, Trzebinia, Kraków, Jaworzno.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Kołata-Lewandowska

Zasady współpracy

W celu zapewnienia klientom najefektywniejszej pomocy prawnej, każdą sprawę dogłębnie analizuję, przed przyjęciem sprawy do prowadzenia. Czyniona przeze mnie analiza prawna, przeprowadzana jest w oparciu w szczególności o aktualne poglądy orzecznictwa i doktryny.

W swojej pracy kieruję się zwłaszcza tym, by relacje nawiązane przeze mnie z klientami, opierały się na zasadzie wzajemnego zaufania, poszanowania i bezpośredniości.

Zakres terytorialny

Zakres terytorialny usług prawnych adwokat Anety Kołaty-Lewandowskiej

Usługi prawne w Chrzanowie, Jaworznie, Libiążu, Trzebini

Adwokat Kołata-Lewandowska oferuje wysokiej jakości usługi prawne z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego i karnego dla klientów z całej Polski, szczególnie mieszkańców województwa małopolskiego i śląskiego. Obsługujemy klientów z Chrzanowa, Libiąża, Trzebini, Krakowa, Jaworzna, Sosnowca, Katowic i okolic. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać profesjonalną pomoc prawną.

Opinie klientów

Kancelaria Adwokacka Adwokat Aneta Kołata-Lewandowska

Adwokat Aneta Kołata-Lewandowska Chrzanów

Kancelaria Adwokacka Adwokat Aneta Kołata-Lewandowska, zlokalizowana w Chrzanowie, przy ul. Garncarskiej 16/4, zajmuje się obsługą prawną osób indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Kancelaria Adwokacka świadczy rzetelną i kompleksową pomoc prawną w sprawach z zakresu spadkowego, rodzinnegokarnego (w tym sprawach nieletnich), wieczystoksięgowego, jak również w sprawach z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Skontaktuj się ze mną!