Postępowanie wieczystoksięgowe

W obrębie postępowania wieczystoksięgowego kancelaria zajmuje się przede wszystkim sporządzaniem wniosków o dokonanie wpisu danej informacji do księgi wieczystej, o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości i o odłączenie części nieruchomości z księgi wieczystej.

Skontaktuj się ze mną!