Blog

Nieruchomość nabyta przez małżonka, majątkiem odrębnym?

Czy nieruchomość nabyta wyłącznie przez jednego z małżonków, w czasie trwania związku małżeńskiego, ze środków wspólnych, stanowi majątek odrębny tego małżonka?

Skontaktuj się ze mną!