Libiąż Adwokat Kołata-Lewandowska | Prawnik | Obrońca

Libiąż Adwokat Kołata-Lewandowska

Libiąż Adwokat Kołata-Lewandowska - profesjonalne usługi prawne w sprawach karnych, rodzinnych i spadkowych.

Prawnik Libiąż

Libiąż adwokat

Libiąż adwokat. Potrzebujesz profesjonalnej i skutecznej pomocy prawnej w Libiążu lub okolicach? Zapraszam do skorzystania z moich usług! Jestem doświadczonym adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym, karnym i spadkowym. Oferuję indywidualne podejście do każdego klienta, rzetelną analizę sytuacji prawnej oraz kompleksową reprezentację przed sądami i organami ścigania.

Libiąż usługi prawne z zakresu prawa rodzinnego

Usługi prawne świadczone przeze mnie na rzecz mieszkańców z Libiąża, w zakresie prawa rodzinnego, obejmują między innymi:

 • rozwody, separacje i ugody majątkowe
 • rozwód na zgodny wniosek małżonków
 • rozwód z orzekaniem o władzy rodzicielskiej
 • rozwód z orzekaniem o winie
 • rozwód bez orzekania o winie
 • rozwód z ustaleniem kontaktów z dziećmi
 • rozwód z wnioskowaniem o alimenty na dzieci
 • rozwód z wnioskowaniem o alimenty na rzecz małżonka
 • rozwód z podziałem majątku
 • rozwód z wnioskiem o eksmisję
 • rozwód pomiędzy osobami mieszkającymi za granicą
 • uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego
 • unieważnienie małżeństwa
 • ustalenia nieistnienia małżeństwa 
 • alimenty
 • podwyższenie alimentów
 • obniżenie alimentów
 • uchylenie alimentów
 • uchylenie klauzuli wykonalności wyroku alimentacyjnego
 • alimenty na pokrycie kosztów porodu i połogu
 • wypłata wynagrodzenia za pracę drugiemu małżonkowi
 • sporządzanie i negocjowanie umów alimentacyjnych
 • uregulowanie kontaktów z dziećmi oraz prawa rodzicielskie
 • zakazanie kontaktów
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • podział majątku
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
 • ustalenie ojcostwa i zgłoszenie wniosku o alimenty
 • ustalenie macierzyństwa
 • zaprzeczenie ojcostwa
 • zaprzeczenie macierzyństwa
 • zmiana nazwiska
 • występowanie o zezwolenie sądu opiekuńczego na zawarcie małżeństwa przez osobę dotkniętą chorobą psychiczną, czy niedorozwojem umysłowym
 • występowanie o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez powinowatych
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • ustalenie nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym
 • zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty
 • zwrot wydatków i nakładów na majątek wspólny
 • zmiana postanowienia sądu opiekuńczego
 • zmiana władzy rodzicielskiej orzeczonej w wyroku rozwodowym
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • wnioskowanie o rozporządzenie majątkiem dziecka
 • adwokat Libiąż
 • Libiąż adwokat
 • prawnik Libiąż
 • Libiąż prawnik
 • rozwody Libiąż
 • Libiąż rozwody
 • rozwód Libiąż
 • Libiąż rozwód
 • alimenty Libiąż
 • Libiąż alimenty
 • usługi prawne Libiąż 
 • Libiąż kancelaria adwokacka
 • kancelaria adwokacka Libiąż

Libiąż usługi prawne z zakresu prawa karnego

Usługi prawne świadczone przeze mnie na rzecz mieszkańców Libiąża z zakresu prawa karnego obejmują między innymi:

 • udzielanie porad prawnych w sprawach z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń
 • reprezentacja podczas postępowania karnego
 • zażalenia na decyzje prokuratora
 • obrona podejrzanych, oskarżonych, czy obwinionych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia
 • zastępstwo procesowe
 • sporządzanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa
 • sporządzenie prywatnych aktów oskarżenia
 • reprezentacja w postępowaniu przed Komisariatem Policji w Libiążu
 • reprezentacja w postępowaniu przed  Prokuraturą Rejonową w Chrzanowie

Libiąż usługi prawne z zakresu prawa karnego

Usługi prawne świadczone przeze mnie na rzecz mieszkańców z Libiąża, w zakresie prawa spadkowego, obejmują między innymi:

 • udzielanie porad prawnych dotyczących prawa spadkowego, w tym sporządzania testamentów i innych dokumentów dotyczących dziedziczenia
 • analiza ważności testamentów
 • reprezentowanie klientów w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku lub zachowek
 • reprezentowanie klientów w sprawach o unieważnienie testamentu
 • reprezentacja klientów w sprawach uchylenia aktów poświadczenia dziedziczenia
 • reprezentacja w sprawie odrzucenia spadku w imieniu małoletniego
 • sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty

Ponadto, oferuję porady prawne oraz wsparcie przy sporządzaniu innych dokumentów. Oferuję szybkie i profesjonalne rozwiązania Państwa problemów.

Ponadto, oferuję również pomoc prawną w sprawach dotyczących ochrony zdrowia psychicznego oraz postępowania wieczystoksięgowego. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zapraszam do kontaktu - chętnie odpowiem na wszystkie Państwa pytania. Proces sądowy może być trudny i stresujący, ale zapewniam Państwa, że moja wiedza i doświadczenie pomogą Państwu przejść przez niego możliwie jak najbezpieczniej.

Skontaktuj się ze mną!