ochrona kontaktów rodziców z dzieckiem

Ochrona Kontaktów Rodziców z Dziećmi

Ochrona kontaktów z dzieckiem podczas rozwodu

Ochrona kontaktu rodzica z dzieckiem za pomocą wniosku o zabezpieczenie.

zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Rozwód lub separacja rodziców to trudny i emocjonalnie wymagający proces, zwłaszcza gdy chodzi o opiekę nad dzieckiem. Rozwód to zawsze trudne doświadczenie, zwłaszcza dla dzieci, które mają prawo do spotkań z obojgiem rodziców. Dlatego tak ważne jest, aby zachować kontakt  z dzieckiem podczas procesu o rozwód. 

Jak chronić kontakt z dzieckiem w czasie postępowania o rozwód?

Aby ochronić kontakty rodzica z dzieckiem podczas rozwodu, ustawodawca wprowadził postępowanie zabezpieczające, które umożliwia tymczasowe uregulowanie kontaktów z małoletnim podczas trwania sprawy o rozwód przed sądem okręgowym.  Zostało ono uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego.

Na mocy art. 755 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, sąd udziela zabezpieczenia kontaktów rodzica z dzieckiem w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni. Oznacza to, że sąd może wprowadzić różne prawa i obowiązki dla stron lub uczestników postępowania. Przykładowo, na wniosek jednego z rodziców, sąd może ustalić szczegóły dotyczące czasu kontaktów w dni powszednie, weekendy, wakacje, święta i inne.

Zgodnie z artykułem 113 § 1 i 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice oraz ich dzieci mają prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów między sobą. To prawo i obowiązek rozciąga się również na dalszą rodzinę, taką jak rodzeństwo czy dziadkowie.

Kontakty z dzieckiem obejmują spotkania, odwiedziny, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu oraz komunikację bezpośrednią, korespondencję i inne formy kontaktu na odległość.

Profesjonalny wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem - dlaczego warto skorzystać z usług adwokata specjalizującego się w sprawach rodzinnych?

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem musi spełniać szczegółowe wymogi formalne. Taki wniosek o ochronę kontaktów z dzieckiem jest pismem procesowym, które musi spełniać określone wymogi. Jeśli te wymogi nie zostaną spełnione, może to spowodować przedłużenie postępowania. Zgodnie z art. 126 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, wniosek powinien zawierać następujące elementy:

  1. Oznaczenie sądu, do którego wniosek jest skierowany.
  2. Imiona i nazwiska stron postępowania oraz ich adresy zamieszkania.
  3. Oznaczenie rodzaju pisma.
  4. Treść wniosku lub oświadczenia.
  5. Uzasadnienie wniosku.
  6. Podpis strony.
  7. Wymienienie załączników.

Opłata sądowa za wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem to 100 zł. Warto jednak zauważyć, że jeśli wniosek ten jest zawarty w pozwie rozwodowym, to jest zwolniony z opłaty. Jeżeli jednak składamy go w odpowiedzi na pozew o rozwód, to musimy uiścić za niego opłatę.

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem to pismo procesowe, które musi być sporządzone prawidłowo. Jeśli wniosek nie ma żadnych braków formalnych, całe postępowanie przebiega sprawniej.

Dlatego warto powierzyć sporządzenie takiego wniosku doświadczonemu adwokatowi, który specjalizuje się w sprawach rodzinnych. Nie istnieje bowiem gotowy wzór wniosku na zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem.

Dzięki pomocy adwokata unikniesz błędów formalnych i przyspieszysz cały proces. Wiemy, że nie ma uniwersalnego wzoru wniosku, dlatego sugerujemy powierzenie sporządzenie takiego pisma ekspertowi.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Kołata-Lewandowska kompleksowo prowadzi sprawy o ustalenie i zabezpieczenie (ochronę) kontaktów z dzieckiem. Adwokat Kołata-Lewandowska zapewnia usługi prawne dla klientów z całej Polski, szczególnie z miast takich jak Libiąż (kod pocztowy: 32-590), Chrzanów (kod pocztowy: 32-500), Trzebinia i okoliczne miejscowości.

Skontaktuj się ze mną!