zakup nieruchomości dla dziecka

zakup nieruchomości dla dziecka – zgoda sądu opiekuńczego

nieruchomość

RODZINNE

Czy rodzice na zakup nieruchomości dla dziecka, pozostającego pod ich władzą rodzicielką, potrzebują zgody sądu opiekuńczego?

ODPOWIEDŹ: TAK

Zgodnie z art. 101 § 3  kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Nie mogą ponadto wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.

W związku z tym należy stwierdzić, że rodzice na zakup nieruchomości dla dziecka potrzebują zezwolenia sądu opiekuńczego. Zakaz ten obowiązuje ponadto także wtedy, gdy środki pieniężne na zakup pochodzą z dokonanej przez nich darowizny celowej.

Wniosek powyższy wynika z analizy uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2019 r., sygn. akt III CZP 85/18 .Call Now Button