Adwokat a obrona w postępowaniu karnym

Adwokat a obrona w postępowaniu karnym

Obrońca z urzędu i z wyboru w sprawach karnych

obrońca w sprawach karnych

Kancelaria Adwokacka Adwokat Aneta Kołata-Lewandowska — obrona Libiąż 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Kołata-Lewandowska udziela profesjonalnej pomocy prawnej jako obrońca mieszkańcom Libiąża i okolic w sprawach karnych. 

Po pierwsze kancelaria adwokacka broni klientów w postępowaniu przed Policją. Po drugie świadczy obronę przed Prokuraturą i Sądami. Kancelaria świadczy usługi zwłaszcza w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie. Kancelaria świadczy usługi m.in. na rzecz klientów z Libiąża, Chrzanowa, Krakowa i okolic.

Kancelaria Adwokacka znajduje się w Chrzanowie. Kieruje nią Adwokat Aneta Kołata-Lewandowska, która wyróżnia się wieloletnim doświadczeniem i profesjonalnym podejściem do każdej sprawy. Kancelaria oferuje usługi w sposób jasny i przejrzysty, zawsze z zachowaniem pełnej poufności. Kancelaria znajduje się w Chrzanowie, około 10 minut od Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Komisariat Policji w Libiążu znajduje się ok. 20 minut od kancelarii. 

Obrona adwokata z urzędu

W naszej kancelarii świadczymy usługi obrońcy z urzędu i z wyboru w sprawach karnych. Klientami z urzędu są nierzadko mieszkańcy Libiąża i okolic.

W postępowaniu karnym oskarżony (podejrzany) musi lub może mieć obrońcę z urzędu w sytua­cjach opisanych w kodeksie postępowania karnego. Oczywiści zamiast obrońcy z urzędu, oskarżony (podejrzany) może ustanowić obrońcę z wyboru.

Obrona nieobowiązkowa

Po pierwsze, oskarżony (podejrzany) może mieć obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.

Po drugie, jeżeli oskarżony żąda wyznaczenia obrońcy z urzędu w celu dokonania określo­nej czynności procesowej.

Obrona obowiązkowa

Z kolei oskarżony (podejrzany) musi mieć zapewnioną pomoc prawną z urzędu w sytuacjach wskazanych w art. 79 i 80 k.p.k.

Po pierwsze, oskarżony (podejrzany) musi mieć obrońcę z urzędu, jeżeli nie ukończył 18 lat

Po drugie, jest głuchy, niemy, niewidomy.

Po trzecie, zachodzi uzasadnio­na wątpliwość co do zakresu zdolności rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem.

Po czwarte, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy stan zdrowia psychicznego pozwala na udział w postępowaniu oskarżonemu. Ponadto, jeżeli zachodzi taka wątpliwość co do prowadzenia przez oskarżonego obrony w sposób samodzielny oraz rozsądny.

Po piąte, oskarżony musi mieć obrońcę, gdy sąd uzna to za niezbędne ze względu na okoliczności utrudniające obronę. 

Po szóste, przed Sądem Okręgowym jako sądem I instancji, jeżeli zarzucono oskarżonemu zbrodnię. 

Przykład wyznaczenia obrońcy z urzędu

W sprawach wyznaczenia obrońcy z urzędu właściwy jest prezes sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Obrońcę z urzędu wyznacza się zarządzeniem. 

Na przykład oskarżony X został oskarżony o czyn z art. 156 § 3 k.k. Przebywa on w Areszcie Śledczym w Wadowicach. Oskarżony zwrócił się do Sądu Okręgowego w Krakowie o wyznaczenie mu obrońcy z urzędu. We wniosku o wyznaczenie obrońcy wskazał, że złamał rękę, wskutek czego nie może w sposób wystarczający pisać.

W takiej sytuacji powinien mu w formie zarządzenia wyznaczony adwokat z urzędu.

Nieobecność obrońcy na rozprawie

Niestawiennictwo obrońcy pomimo obowiązku jego udziału w rozprawie powoduje, iż rozprawa nie może się odbyć. Taka rozprawa powinna zostać odroczona. Podobnie jest w sytuacji, gdy obecność obrońcy na rozprawie nie jest obowiązkowa, jednak obrońca wystąpił z wnioskiem o nieprzeprowadzanie rozprawy bez jego udziału. W innych sytuacjach nieobecność obrońcy świadczącego pomoc prawną z urzędu nie tamuje rozpoznania sprawy.

Kto może być obrońcą?

Obrony w sprawach karnych mogą się podjąć adwokaci i radcowie prawni. W przypadku radców prawnych możliwość świadczenia pomocy prawnej jako obrońców obwarowana jest jednak pewnymi warunkami. Adwokaci i radcy prawni świadczą pomoc prawną w zakresie obrony  odpowiednio w kancelariach adwokackich bądź radcowskich. 

Kancelaria Adwokacka Libiąż, Adwokat Libiąż 

Kancelaria Adwokacka w Chrzanowie świadczy pomoc prawną w Libiążu w postępowaniu karnym. Pomoc prawna polega na obronie naszych mocodawców w trakcie czynności przed Policją w Libiążu. Dodatkowo na obronie przed Prokuraturą Rejonową w Chrzanowie.

Obrona świadczona przez naszą kancelarię opiera się na indywidualnym podejściu do każdej ze spraw. Nasza pomoc prawna opiera się także na profesjonalnym podejściu do zleconej nam obrony klientów.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Libiąża do nawiązania współpracy z naszą kancelarią. 

Libiąż Kancelaria Adwokacka Adwokat Aneta Kołata-Lewandowska

Adwokat Chrzanów — Kancelaria Adwokacka Aneta Kołata-Lewandowska.

ul. Garncarska 16/4, Chrzanów.

Skontaktuj się ze mną!